CUDDIO TUDALEN

Croeso!
Rydych chi yn y lle iawn

Angen cymorth brys? Meddwl am hunanladdiad?

Os ydych chi wedi anafu eich hun neu wedi cymryd gorddos, ffoniwch 999 neu ewch i adrannau damweiniau ac achosion brys.

Cael help nawr

KOOTH

Nid yw cymorth 1-i-1 ar gael bellach drwy KOOTH yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Peidiwch â phoeni, mae TidyMinds yn darparu opsiynau o wasanaethau eraill yn eich ardal neu'n genedlaethol sy'n cynnig cymorth tebyg. Chwilio am gefnogaeth 1-i-1, cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod ble y gallwch gael mynediad iddo.

Cefnogaeth 1-i-1

Ymdopi â materion cyffredin

Gall llawer o bethau sy'n digwydd yn eu bywydau effeithio ar bobl ifanc. Mae TidyMinds wedi llunio rhestr o rai o'r materion cyffredin.

Edrychwch ar rai materion cyffredin

Cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch

Ddim yn siŵr a oes angen cefnogaeth arnoch ai peidio? Dyma rai cliwiau i'ch helpu i benderfynu, ynghyd â rhai awgrymiadau defnyddiol ar ofalu amdanoch chi'ch hun.

Cael y gefnogaeth gywir

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr

Gall plant a phobl ifanc fod angen cefnogaeth emosiynol am amryw resymau. Os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr, mae gennym wybodaeth ac adnoddau a allai helpu.

Rwy'n rhiant neu'n ofalwr

Angen help a byw yn Abertawe?

Edrychwch ar y gwahanol wasanaethau yn Abertawe sy'n cefnogi plant a phobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl.

Beth sydd yn Abertawe

Angen help a byw yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Mae TidyMinds wedi llunio rhestr o wasanaethau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot