CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n rhiant neu'n ofalwr

Rwy'n rhiant neu'n ofalwr

Sut alla i helpu?

Nid yw bod yn rhiant yn hawdd ar y gorau. Ond gall gwybod beth i'w wneud neu ei ddweud pan fydd eich plentyn yn cael trafferth gyda'i les emosiynol fod yn anodd iawn. Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau a allai helpu.

Sut alla i helpu?

Rhianta dan 11 oed

Gwybodaeth, awgrymiadau ac adnoddau defnyddiol i rieni a gofalwyr sy'n poeni am eu plentyn (0 - 11 oed).

Rhianta dan 11 oed

Rhianta yn eu harddegau

Cael gwybodaeth, awgrymiadau ac adnoddau defnyddiol ar rianta eich plentyn yn ei arddegau.

Rhianta yn eu harddegau

A oes angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn?

Gwybodaeth i blant ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd,

Cefnogaeth i blant ag anghenion ychwanegol

Cefnogaeth i rieni a rhieni ifanc

Un pwynt mynediad i deuluoedd, cyfeirwyr ac asiantaethau partner.

Cefnogaeth i rieni ifanc

Nyrsio Ysgol

Mae gan bob ysgol uwchradd ac ysgol gynradd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot Nyrs Ysgol Iechyd Cyhoeddus Arbenigol. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim ac ar gael i bawb – ffoniwch 01639 862801.

Nyrsio Ysgol