CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n weithiwr proffesiynol

Rwy'n weithiwr proffesiynol

Fel gweithiwr proffesiynol, sut allwch chi helpu?

Nid oes un ffordd o gefnogi anghenion plant a phobl ifanc sydd â phryderon iechyd meddwl a lles ond mae TidyMinds wedi llunio rhai awgrymiadau o bethau a allai eich helpu.

Fel gweithiwr proffesiynol, sut allwch chi helpu?

Ydych chi'n poeni am blentyn neu berson ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw?

Os ydych chi'n poeni am berson ifanc ac yn chwilio am gefnogaeth, edrychwch ar y dolenni isod. Gallwch hefyd ddod o hyd i ddolenni i wybodaeth a gwasanaethau defnyddiol yma

Ydych chi'n poeni am blentyn neu berson ifanc?

Gweithio gyda phobl ifanc yn Abertawe

Ydych chi'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn Abertawe? Mae'r gwasanaethau hyn wrth law i ddarparu cefnogaeth.

Beth sydd yn Abertawe?

Gweithio gyda phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Ydych chi'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot? Mae'r gwasanaethau hyn wrth law i ddarparu cefnogaeth.

Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot?

CAMHS (Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed)

Un pwynt mynediad i deuluoedd, cyfeirwyr ac asiantaethau partner.

CAMHs

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB)

Dewch o hyd i wybodaeth am feddygon teulu a gwasanaethau eraill i blant a phobl ifanc ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar y dudalen BIPBC.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol

Mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar gael i weithwyr proffesiynol sy'n dymuno cefnogi pobl ag iechyd meddwl a lles emosiynol. Mae llawer ohonynt yn benodol i'r sector neu'n bwrpasol i weithwyr proffesiynol penodol.

Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol

Edrych ar ôl eich hun

Mae lles yn y gweithle yn hynod o bwysig. Mae'n sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn aros yn emosiynol dda wrth iddynt gyflawni eu rolau.

Lles yn y gweithle

Adnoddau defnyddiol

Casgliad cynyddol o adnoddau defnyddiol i weithwyr proffesiynol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Gweld adnoddau