CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n weithiwr proffesiynol » Poeni am blentyn neu berson ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw?

Ydych chi'n poeni am blentyn neu berson ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw?

Os ydych chi'n poeni am berson ifanc ac yn chwilio am gefnogaeth, edrychwch ar y dolenni isod. Gallwch hefyd ddod o hyd i ddolenni i wybodaeth a gwasanaethau defnyddiol yma:


Abertawe

Plant a phobl ifanc dan 18 oed

Ydych chi'n poeni am berson ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw? Cysylltwch â'r gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Integredig (IIAA) i siarad a chael help.

Bydd gweithiwr cymdeithasol cymwysedig yn gwrando arnoch ac yn siarad â chi am y camau nesaf, a sut i gael help gan y canlynol: gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, gwasanaeth troseddau ieuenctid, addysg, yr heddlu, ymyrraeth gynnar a gwasanaethau atal, a'r trydydd sector. Bydd faint y gallwn siarad â chi am blentyn penodol yn dibynnu ar y rheswm dros eich galwad a'r amgylchiadau.

Ffôn: 01792 635700

E-bost:

access.information@swansea.gov.uk

Plant a phobl ifanc 18 oed a throsodd

Mae gan dîm Pwynt Mynediad Cyffredin Cyngor Abertawe Gynorthwywyr Mynediad a Gwybodaeth a fydd yn siarad â chi am eich sefyllfa, ac yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio. Gall y Cynorthwywyr hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau cymunedol, fel grwpiau lleol neu elusennau. Yn aml, gall hyn fod yr holl help sydd ei angen arnoch.

Os na allwn helpu gyda gwybodaeth, cyngor neu gyfeiriad, efallai y byddwn yn trafod eich amgylchiadau gyda'n Tîm Amlddisgyblaethol.

Ffôn: 01792 636519

E-bost: cap@swansea.gov.uk

Ewch i Bwynt Mynediad Cyffredin (CAP) Cyngor Abertawe


Castell-nedd Port Talbot

Pwynt Cyswllt Sengl (SPOC)

Ydych chi'n poeni am berson ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw yng Nghastell-nedd Port Talbot? Cysylltwch â Phwynt Cyswllt Sengl ein oedolion a'n plant (SPOC) am wybodaeth, cyngor a chymorth.

Bydd y gwasanaeth integredig yn trafod eich pryderon gyda chi, waeth beth yw oedran y person ifanc, ac yn rhoi'r help sydd ei angen arnoch. Gall hyn ddod o: gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, gwasanaethau troseddau ieuenctid, digartrefedd/tai, gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal, Tîm o Amgylch y Teulu, a'r trydydd sector.

Ffôn: 01639 686802

E-bost: spoc@npt.gov.uk

Ymweld â Phwynt Cyswllt Unigol Castell-nedd Port Talbot (SPOC)