CUDDIO TUDALEN
Cartref Rwy'n berson ifanc

Sut wyt ti'n teimlo?

Ymdopi â materion cyffredin

Gall llawer o bethau ddigwydd yn ein bywydau a all effeithio ar sut rydyn ni'n teimlo.

Materion cyffredin

Cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch

Nid yw deall beth sy'n digwydd a pham rydych chi'n teimlo fel rydych chi'n ei wneud bob amser yn hawdd.

Cael cefnogaeth

Beth sydd yn Abertawe i mi?

Mae Abertawe yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc. Edrycha.

Beth sydd yn Abertawe i mi?

Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc. Edrycha.

Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Awgrymiadau gwych ar gyfer teimlo'n dda

Dyma ychydig o awgrymiadau cyflym ar sut i deimlo'n dda a gwella'ch lles.

Gwella iechyd a lles

Aros yn ddiogel

Edrychwch ar yr adnoddau defnyddiol hyn ar gadw'ch hun yn ddiogel, p'un a yw hynny ar-lein, yn eich perthnasoedd a mwy.

Cadw'n ddiogel