CUDDIO TUDALEN

Cymorth Brys

Os ydych chi wedi anafu'ch hun yn ddifrifol neu wedi cymryd gorddos, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n ffonio 999 nawr neu'n ceisio triniaeth feddygol ar unwaith gan adrannau damweiniau ac achosion brys.

Fel arall, os oes angen gofal iechyd meddwl brys arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ond nid yw'n peryglu bywyd, gallwch ffonio GIG Cymru 111 a dewis Opsiwn 2. Mae Opsiwn 2 ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac mae'n rhad ac am ddim i ffonio o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell dir.

Siaradwch â rhywun ar unwaith. Yn enwedig os ydych chi'n teimlo'n hunanladdol, rydych chi mewn argyfwng, neu os ydych chi'n teimlo na allwch ymdopi. Os yw'n bosibl, gwnewch yn siŵr bod rhywun gyda chi.

P'un a ydych chi'n anobeithiol ar hyn o bryd neu'n teimlo fel rhywun rydych chi'n ei adnabod efallai, dyma lawer o help am ddim ar gael. Darllenwch y gwasanaethau isod i ddod o hyd i un sy'n ffitio.


MEIC

Gwasanaeth llinell gymorth i bobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru, 8am tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos.

  • Sgwrsio ar-lein ar gael
  • Rhadffôn: 0808 80 23456
  • Testun (am ddim): 84001

MEIC

Childline

Ar gael i bawb dan 18 oed yn y DU, 24/7.

Childline

Samariaid

Os ydych dros 18 oed, gallwch gysylltu â'r Samariaid 24/7.

  • Sgwrsio ar-lein ar gael
  • Llinell gymorth rhadffôn: 116 123

Samariaid

PAPYRUS

Meddwl am hunanladdiad? Os ydych chi, neu berson ifanc rydych chi'n ei adnabod yn ei chael hi'n anodd ymdopi, cysylltwch â HOPELINE247 i gael cyngor a chymorth cyfrinachol ar atal hunanladdiad. Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

PAPYRUS

Llinell gymorth Ieuenctid Mwslimaidd

Ffydd a chefnogaeth ddiwylliannol sensitif. Mae Llinell Gymorth Ieuenctid Fwslimaidd yn cynnig cymorth cyfrinachol, anfeirniadol 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc ac Eid.

Llinell gymorth Ieuenctid Mwslimaidd