CUDDIO TUDALEN

Awgrymiadau gwych ar gyfer teimlo'n dda

Cysgu

Oeddech chi'n gwybod y gall cael digon o gwsg wneud i chi deimlo'n hapusach ac yn iachach?

Cwsg iach

Dechrau sgyrsiau

Gall siarad am sut rydych chi'n teimlo fod o gymorth mawr. Am help ar sut i ddechrau, edrychwch ar rai o'n hawgrymiadau.

Dechrau sgyrsiau

Cadw'n heini

Mae cadw'n heini yn wych i'ch meddwl yn ogystal â'ch corff. Does dim rhaid i chi hyd yn oed ymuno â champfa.

Cadw'n heini

Bwyta'n iach

Gall yr hyn rydych chi'n ei fwyta effeithio ar eich hwyliau a sut rydych chi'n teimlo.

Bwyta'n iach

Ymwybyddiaeth ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar yw pan fyddwch chi'n talu sylw llawn i rywbeth. Mae'n golygu arafu i lawr i sylwi ar yr hyn rydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd.

Ymwybyddiaeth ofalgar