CUDDIO TUDALEN

Cysgu

Oeddech chi'n gwybod y gall cael digon o gwsg wneud i chi deimlo'n hapusach ac yn iachach?

Mae cwsg yn cefnogi eich corff a'ch meddwl yn gwella o'ch diwrnod, a gall wneud eich ffocws yn llawer gwell. Gall peidio â chael digon o gwsg effeithio ar eich hwyliau, a gall wneud i chi deimlo'n isel ac yn bryderus.


Pam mae cysgu mor bwysig? +

  • Adfer a pharatoi – Mae cwsg yn helpu ein cyrff a'n meddyliau i wella o'r dydd a pharatoi ar gyfer yfory. Bydd rhy ychydig o gwsg a bydd y rhai yfory yn anoddach.
  • Mae cwsg yn hybu meddwl iach - mae gwyddonwyr wedi canfod bod perthynas gref rhwng cael digon o gwsg a theimlo'n dda ac yn hapus. Gall peidio â chael digon o gwsg achosi hwyliau isel a hyd yn oed gwneud iselder a phryder yn waeth.
  • Ffocws – Mae gwyddonwyr wedi dangos y bydd cael cwsg da yn eich helpu i ganolbwyntio yn ystod y dydd a hefyd yn helpu'ch ymennydd i drefnu a storio'r wybodaeth rydych chi wedi'i dysgu yn ystod y dydd. Clyfar.

Faint o gwsg sydd ei angen arnoch? +

Mae'r Cyngor Cwsg yn argymell yr oriau cysgu canlynol yn ôl eich oedran:

  • 10-11 awr o gwsg y noson i blant 7-12 oed
  • 8-9 awr o gwsg ar gyfer pobl ifanc 12-18 oed.

Mae'r uchod yn ganllaw defnyddiol ond gall amrywio yn ôl person a'r newidiadau y mae eich corff yn mynd trwyddynt. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig yn ystod y dydd a heb egni, efallai nad ydych chi'n cael digon o gwsg. Edrychwch ar awgrymiadau cysgu iach yma

https://www.nhs.uk/live-well/sleep-and-tiredness/healthy-sleep-tips-for-children/

Ydych chi'n poeni nad ydych chi'n cael digon o gwsg? +

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n cysgu'n dda y rhan fwyaf o nosweithiau, yn cael trafferth deffro a gyda gweithgareddau o ddydd i ddydd, yna efallai y bydd angen i chi siarad â rhywun fel eich meddyg teulu i gael eich gwirio. Gall yr hyn rydych chi'n ei fwyta a'i yfed gael effaith ar gwsg hefyd, ac os ydych chi'n cael trafferth cael digon o gwsg, efallai y byddwch am geisio osgoi yfed te, coffi a chynhyrchion caffein eraill, yn enwedig gyda phrydau bwyd.

Mae dolen isod i'r British Dietetic Association sy'n rhoi taflen ffeithiau ar fwyd a hwyliau:

https://www.bda.uk.com/resource/food-facts-food-and-mood.html


Gwybodaeth ddefnyddiol

Teen Sleep

Mwy o wybodaeth am gysgu a phethau eraill i feddwl amdanynt.

Ewch i wefan Teen Sleep

Faint o gwsg sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd?

Faint o gwsg sydd ei angen arnoch? Ffilm fer gan Life Noggin.

Gwyliwch ffilm fer

Pam ydych chi'n cysgu?

Ffilm fer (a super fun) am gerdded cwsg ('somnambulism') o Life Noggin.

Gwyliwch ffilm fer