CUDDIO TUDALEN
Cartref » Rwy'n berson ifanc » Beth sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot i mi? » NPT – Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth

NPT – Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth


Cam Nesa

Mae prosiect Cam Nesa yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n NEET (Ddim mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant) ac sy'n byw y tu allan i ardal Cymunedau yn Gyntaf.

Gallant gynnig hyfforddiant cyflogadwyedd, cefnogaeth gydag ysgrifennu CV a sgiliau cyfweld, helpu gyda chwilio am swydd a llenwi ffurflenni cais.

Ffôn: 01639 763065

E-bost: camnesa@npt.gov.uk

E-bost: spoc@npt.gov.uk

Cyfle Cymru – Mentora Cyfoed

Mae mentoriaid cymheiriaid Cyfle Cymru yn helpu pobl i ddatblygu hyder, a darparu cymorth i gael mynediad at hyfforddiant, cymhwyster a phrofiad gwaith. Maent yn helpu'r rhai y mae camddefnyddio sylweddau a/neu gyflyrau iechyd meddwl yn effeithio arnynt i ennill y sgiliau angenrheidiol i fynd i fyd gwaith.

Ar gael i bobl ifanc 16 – 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant sy'n gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau a/neu broblemau iechyd meddwl.

Ffôn: 01792 646421

Cyfle Cymru Facebook

Gyrfa Cymru

Gwybodaeth ac arweiniad ar beth yw eich opsiynau ar ôl i chi droi'n 16 oed.

Ymweld â Gyrfa Cymru