CUDDIO TUDALEN
Cartref » Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Byddwn yn trin gwybodaeth bersonol a anfonir drwy'r wefan hon yn gyfrinachol. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost, yn cael ei rhannu. Mae yna adegau pan ofynnir am e-bost. Bydd y cyfeiriad e-bost yn cael ei ddefnyddio unwaith yn unig at ddibenion cyfathrebu'r allbwn o'r gwasanaeth yn unig.  Mae'r defnydd o hyn yn ddewisol.


Ystadegau gweinydd / ffeiliau log

Fel bron pob gwefan, mae gennym fynediad at ystadegau gweinydd. Mae'n bwysig ein bod yn casglu ac yn monitro'r wybodaeth hon. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddadansoddi ymweliadau â thudalennau i wirio tudalennau poblogaidd a gwella'r wefan mewn ymateb i'r defnydd. Nid yw ystadegau'r gweinydd wedi'u cynllunio i gasglu unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn unigol ac mae'r adroddiadau a dderbyniwn yn gyffredinol yn rhifiadol ac ar ffurf graff.

Ochr yn ochr ag ystadegau'r gweinydd, mae ein System Rheoli Cynnwys yn casglu gwybodaeth am dermau chwilio poblogaidd a ddefnyddir ar y wefan. Mae hyn yn ein galluogi i drefnu ein tudalennau'n well. Rydym hefyd yn storio gwybodaeth am lwybrau ymwelwyr i'n helpu gydag ystyriaethau dylunio yn y dyfodol. Yn ogystal â hyn, rydym yn dadansoddi poblogrwydd lawrlwytho (rhifiadol fesul mis), a ddefnyddiwn i drefnu'r llyfrgelloedd ffeiliau yn well.

Safleoedd allanol

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am yr arferion preifatrwydd o fewn unrhyw un o'r gwefannau eraill hyn. Rydym yn eich annog i fod yn ymwybodol o hyn pan fyddwch yn gadael ein gwefan ac i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar wefannau eraill rydych yn ymweld â nhw sy'n casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r wefan hon yn unig. Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth am ba mor aml yr ymwelir â'r gwefannau hyn.

Defnyddio Data

Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth gyffredinol yn awtomatig sydd wedi'i chynnwys mewn ffeiliau log gweinydd, fel eich cyfeiriad IP, a gwybodaeth cwcis, ond ni fydd eich data personol, gan gynnwys cyfeiriad e-bost, yn cael ei gadw gan y wefan hon.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau i'n polisi preifatrwydd, byddwn yn arddangos y wybodaeth ar y dudalen hon.